اپیلاتور، اصلاح بدن و لیزر خانگی

لیزر بدن فیلیپس مدل BRI950/60

۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اپیلاتور براون مدل SE3440 اصلاح بدن بانوان ( اپیلاتور )

اپیلاتور براون مدل SE3440

۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اپیلاتور فیلیپس مدل BRE710 اصلاح بدن بانوان ( اپیلاتور )

اپیلاتور فیلیپس مدل BRE710

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اپیلاتور رمینگتون مدل WDF5030

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

لیزر بدن رمینگتون مدل IPL6250

۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان

لیزر بدن و موزن فیلیپس مدل BRI921/60

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لیزر موهای زائد رمینگتون مدل IPL6750

۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان