دستگاه لیزر بدن

فیلتر کردن

حراج! لیزر موهای زائد فیلیپس مدل BRI958 اپیلاتور، اصلاح بدن و لیزر خانگی

فیلیپس

لیزر موهای زائد فیلیپس مدل BRI958

قیمت اصلی ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان است.
لیزر موهای زائد فیلیپس مدل bri955 اپیلاتور، اصلاح بدن و لیزر خانگی

فیلیپس

لیزر موهای زائد فیلیپس مدل BRI923 اپیلاتور، اصلاح بدن و لیزر خانگی

فیلیپس

لیزر بدن فیلیپس مدل BRI950/60 دستگاه لیزر بدن

لیزر بدن فیلیپس مدل BRI950/60

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

لیزر بدن رمینگتون مدل IPL6250

قیمت اصلی ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

لیزر بدن و موزن فیلیپس مدل BRI921/60

قیمت اصلی ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان است.

لیزر موهای زائد رمینگتون مدل IPL6750

۱۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان